Tumblr Crushes:
losbastardos
pura-mierda
salmonderio
enfermo-demierda
porqueriadivina
meinerr
le-sergiors
davueltalacabeza
todeswalzer
aii morita echaste al mati de mi corazon <3

Tumblr Crushes:

aii morita echaste al mati de mi corazon <3

2 notes
Posted on Monday, 30 January
Tagged as: losbastardos pura-mierda salmonderio enfermo-demierda porqueriadivina meinerr le-sergiors davueltalacabeza todeswalzer
Next Post Previous Post
  1. losbastardos said: mati no figura en el ranking ATP
  2. michucha posted this
Theme Urban v3 by Max Davis